หนุ่มนาข้าว สาวนาเกลือ
                                              
                         เพลงคู่

 

ช. บ้านของพี่ทำนา ทำนา ปลูกข้าวทุกเมื่อ

ญ. น้องเป็นสาวนาเกลือ ขายเกลือนั้นซื้อข้าวกิน

ช. บ้านของพี่อยู่ที่กาฬสินธุ์

ญ. ส่วนตัวยุพินอยู่สมุทรสาคร

ช. พี่มาเจอะคนงาม คนงาม บ้านอยู่ดาวคนอง

ญ. นับว่าเป็นบุญของน้อง มาพบพี่ที่ทักน้องก่อน

ช. อยากไปอยู่จัง ที่สมุทรสาคร

ญ. ที่พี่เว้าวอนพูดมากลัวไม่จริง

ช. พี่ทำนาปลูกข้าว รักน้องสาวแก้มเรื่อ

ญ. น้องก็เป็นสาวนาเกลือ

ช. หนุ่มนาข้าวไม่ทอดทิ้ง ถ้าพี่จะไปขอ ไปขอ พ่อจะว่ายังไง

ญ. น้องก็แสนดีใจ ถ้าพี่ไปขอน้องจริงจริง

ช. หนุ่มนาข้าวรับรอง ไม่ทอดทิ้ง

ญ. ถ้ารักน้องจริง อย่าทิ้งสาวนาเกลือ